ภาษาพม่า(เมียนมา)สบายๆสไตล์เรา ตอน 4 - สวัสดี (คัมยา-ฉีน-พญา) // CC: BY-NC-SA // ภาษาพม่าเรียง "ประธาน+กรรม+กริยา", คำขยายส่วนใหญ่ ใส่ไว้ข้างหน้า // ไวยากรณ์พม่าคล้ายภาษาญี่ปุ่น และมักจะมีอะไรที่ตรงข้ามกับภาษาไทยเป็นส่วนใหญ่

16,256