รายการคุณพระช่วย ประจำวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ช่วงจำอวดหน้าม่าน ตอน "สองแถว"

2,028,219