"Waer werd oprechter trouw" ("Rey van Burghzaten") from the history play "Gysbreght van Aemstel" by  
Joost van den Vondel (1587-1679)
to a tune by: Antoine Boësset (1586-1643)
Performed by Nico van der Meel and Camerata Trajectina
(http://www.camerata-trajectina.nl ), 
and recorded by the Concertzender, 8 December 2005, 
Noorderkerk, Amsterdam. 

Pictures: 

Joost van den Vondel, ca. 1640
Engraving by Matham after a drawing by Joachim von Sandrart

Joost van den Vondel, 1665
Painting by Philips Koninck

The Schouwburg of architect Van Campen, was a theatre at Keizersgracht 384 in Amsterdam, Amsterdam's first city theatre.


Incomplete Lyrics (only four stanzas): 

Waer werd oprechter trouw
Dan tusschen man en vrouw
Ter weereld oit gevonden?
Twee zielen gloende aen een gesmeed,
Of vast geschakelt en verbonden
In lief en leedt

Door deze liefde treurt
De tortelduif, gescheurt
Van haer beminde tortel.
Zy jammert op de dorre ranck 
Van eenen boom, verdrooght van wortel,
Haer leven langk. 

Zoo treurt nu Aemstels vrouw,
En smelt als sneeuw van rouw
Tot water en tot traenen.
Zy rekent Gijsbreght nu al dood,
Die, om zijn stad en onderdaenen,
Zich geeft te bloot. 

O God, verlicht haer kruis,
Dat zy den held op 't huis
Met blijschap magh ontfangen,
Die tusschen hoop en vreeze drijft.
En zucht, en uitziet met verlangen
Waer dat hy blijft.

=================
Gijsbrecht van Aemstel was written to inaugurate Amsterdam's first city theatre. The first production was planned to take place on 26 December 1637.  It was postponed until 3 January 1638. 

The piece was then performed annually (on New Year's Day) in Amsterdam until 1968.

3,829