ทุกวันนี้เราแสวงหาทำบุญกัน แต่การละบาปนั้น ไม่ค่อยมีใครคิดถึง ในทางที่ดี มันจะต้องละบาปก่อนจึงบำเพ็ญบุญ ถ้าบาปไม่ละ มันจะเอาบุญไปไว้ตรงไหน บุญมันไม่มีที่อยู่ - หลวงพ่อชา
http://www.bia.or.th 

1,755