แปลผิด จากรูปแบบ = มุมมอง 

ขอโทษด้วยละกันลืมดูดีๆ

44,886