HlubHmoobSubs PRESENTS:
http://hlubhmoobsubs.blogspot.com/ 
[DOWNLOAD LINKS AVAILABLE! OR JOIN THE FANSUB! (Information included)]

古蔺苗族民歌 《追渔歌》
Kublim (Guilin) Hmoob Neeg Nkauj " Zaj Nkauj Caum Tus Neeg Nuv Ntses"

Note:
Original youtube video by niamtxiv: http://hlubhmoobsubs.blogspot.com/ 

THIS VIDEO WAS REQUESTED BY youtube user "followme2ne1".

Zaj nkauj no yog ib zaj Hmoob Suav nkauj ua hu lus Hmoob thiab lus Suav ua ke. Feem ntau, zaj nkauj hu nyob lus Suav. Zaj nkauj yeej zoo mloog thiab. Thov txhua tus nyiam thiab mloog zaj nkauj no ntxiv thiab mus. Ua tsaug!

There was a little dialogue in the music video, but I left it out unsubbed because I don't really know what they were saying. I got like 3 lines down expect 2 or 3 lines of which I didn't get.

Just remember that I translate this song with the chinese lyrics first and then decide carefully on what they are saying by listening, so it is not a Hmong-to-Hmong literal translation. It is mostly a translation from the Chinese lyrics.

I'm sorry if I made some mistake(s) on the Hmong lyrics. There are some word(s) which can't be translate into Hmong or words that are not necessary need to be translate is for why I left some words like that. Other than that, ENJOY!

If you use my Hmong translation on anywhere else, please credit back to "HlubHmoobSubs". Thank you!

Hmong & Chinese Lyrics:

唱呀唱
Hu ah, hu
众青年小伙去赶场
Ntau tus hluas nraug maj mus ib qhov chaw rau ib qho
嗬嗬嗬
Ho ho ho
一路走  来一路唱
Ib ke mus   Los ib ke hu
引来一群倩姑娘
Coj los ib pawg zoo me ntxhais
一路追赶  一路唱
Ib ke caum  Ib ke hu
上场追下场
Mus teb caum txog qhov kawg
湾大湾养鸭
Hiav txwv loj, hiav txwv muaj os
水深水养鱼
Dej tob, dej muaj ntses
水深鱼儿多呀
Ntses dej tob ntau heev ah
鸭追鱼落网
Os caum ntses tau
美丽的姑娘哟
Zoo nkauj tus me ntxhais yo
美丽的姑娘哟
Zoo nkauj tus me ntxhais yo
我会用一生珍惜你
Kuv kas ua tas simneej los saib xyuas koj
永远不会把你丢路旁
Ib txhis tsis pub muab koj ploj qhov ke twg
我亲爱的姑娘哟
Kuv tus hlub, tus me ntxhais yo
一世情歌为你唱
Mus ib sim cov nkauj hlub yog koj hu
我亲爱的姑娘哟
Kuv tus hlub, tus me ntxhais yo
一世情歌为你唱
Mus ib sim cov nkauj hlub yog koj hu
哟嗬嘿
Yo ho hey!

3,922