ทดสอบขับมาสด้า2 จากรายการ Speed X TV ออกอากาศไปเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2552

16,724